Schumann Instituut Nederland

Wetenschappelijke uitleg

Wat is de Schumann Resonantie?

Schumann-resonanties zijn pieken in de ELF deel van de elektromagnetisch spectrum die voorkomen in de atmosfeer van de aarde. Ze werden voorspeld door Winfried Otto Schumann in 1952 en gedemonstreerd in de jaren 1960.

Wetenschappelijke uitleg

Er zijn aanwijzingen dat Schumann-resonantie, een elektromagnetische trilling in de atmosfeer, een rol speelt bij genezing en gezondheid. Hieronder vindt u de bewijzen en verklaringen.

De pijnappelklier is gevoelig voor elektromagnetische velden in het ELF-bereik (extreem lage frequentie, 1-100 Hz).

De gezondheid van de mens is sterk verbonden met de natuurlijke elektromagnetische trillingen in onze omgeving. Dit gaat zelfs verder dan de pijnappelklier.

Entrainment

Sinds het begin van de jaren zeventig zijn EEG's van meditatiebeoefenaars, afstandkijkers (helderzienden) en energietherapeuten bestudeerd om te zien of hun hersengolven verband houden met hun bijzondere staat van bewustzijn. Een gemeenschappelijk fenomeen dat werd ontdekt was dat deze mensen, terwijl ze bezig waren met hun activiteit, hersengolven produceerden op de grens tussen het alfa- en bèta-bereik, 7,0-8,0 Hz, ook wel "langzame alfagolven" genoemd.

Het bleek dat hun hersengolven, in hun veranderde bewustzijnstoestand, regelmatig in de pas liepen, dat wil zeggen, in fase en frequentie gelijk werden aan de basisfrequentie (7,8 Hz) van de Schumann-resonantie, ondanks het feit dat deze continu fluctueert met maximaal 0,5 Hz. De frequentie werd eenvoudigweg gevolgd door de hersengolven.

Hieruit concludeerden zij dat onze hersenen "entrainment" ondergaan door de Schumann-resonantie: ze lopen ermee in de pas. Dat dit af en toe gebeurt wordt verklaard met de zogenaamde "free running periods" of "stille fasen" van onze hersenen.

Van binnenuit wordt het alfa-ritme van de hersenen gedurende 1,5 tot 28 seconden gestuurd door elektrische signalen van 6 tot 10 Hz die afkomstig zijn van groepen (kernen) hersencellen in de thalamus (een gebied in de hersenstam, diep in onze hersenen), waarvan de uitlopers reiken tot in de hersenschors, de buitenste laag van onze hersenen.

Zelfgenezing

Tussen deze perioden liggen pauzes van 2 tot 20 seconden, de zogenaamde "vrijloopperioden" of "stille fasen". Tijdens deze vrijloopperioden, wanneer de hersenen even niet onder invloed staan van de thalamische kernen, kunnen ze mee trillen met de Schumann-resonantie. De thalamische kernen produceren elektrische golftreinen van 6-10 Hz gedurende perioden van 1 tot 3 seconden, die tot 28 seconden kunnen aanhouden.

Tijdens innerlijke ontspanningsessies ter bevordering van iemands zelfgenezing (self-healing) wordt ook vaak entrainment van de hersengolven (EEG) door het hartritme (ECG) waargenomen. In feite neemt het (in het hoofd) zestig maal sterkere elektrische veld van het hart dan dat van de hersenen in zijn ritme op.

"Entrainment" kan worden vergeleken met wat er gebeurt als twee slingeruurwerken aan één muur hangen. Door deze muur zijn ze met elkaar verbonden. Wanneer ze pas zijn opgehangen, tikken ze in een verschillend ritme, maar na verloop van tijd tikken ze in hetzelfde ritme, omdat de sterkere klok zijn ritme oplegt aan de zwakkere, door zijn energie door te geven via de muur.

In een levend organisme zijn de elektromagnetische trillingsbronnen, zoals hart en hersenen, aan elkaar gekoppeld, waardoor entrainment mogelijk is. Dit is een vorm van resonantie, waardoor de trillingsbronnen samen energie besparen.

Er zijn ook metingen gedaan van de elektromagnetische velden die door het lichaam worden uitgezonden, bijvoorbeeld op de handen van energietherapeuten terwijl zij een behandeling geven, bijvoorbeeld door de hand te leggen of te "bestralen" op enkele centimeters of decimeters afstand van de patiënt. Ook hier werden dezelfde laagfrequente golven en golfpatronen geregistreerd als in hun EEG en in de Schumann-resonantie.

Samenvattend lijkt het erop dat in de bovenstaande ontdekkingen iets in de handen van de therapeut wordt geactiveerd wanneer hij/zij zich ontspant en door deze ontspanning zijn/haar EEG in staat stelt het ritme van de basisfrequentie van de Schumann-resonantie aan te nemen. Dit lijkt gepaard te gaan met een verhoogd vermogen tot zelfgenezing bij de persoon die in behandeling is en ook bij de therapeut zelf.

Synchronisatie

Tot nu toe heeft de auteur geen literatuur kunnen vinden waaruit blijkt dat deze relaties er niet zijn. Het woord "zelfherstel" verwijst naar het volgende proces: zolang het leeft, zal een organisme ernaar streven zijn interne evenwicht te handhaven wat betreft metabolisme, intactheid van de weefsels, enz. Zodra dit evenwicht is verstoord, zal het organisme proberen het te herstellen. Dit wordt "homeostase" genoemd.

Het organisme wordt ziek als er sneller schade wordt aangericht dan het kan herstellen. Als de schade tijdig stopt, kan het organisme zich nog herstellen. Als het evenwicht van het organisme voorbij een bepaald punt wordt verstoord, kan een ziekte ontstaan, die in de ernstigste gevallen fataal afloopt. Als het zelfgenezend vermogen van een organisme wordt gestimuleerd, kan dit leiden tot een sneller en effectiever herstel van het interne evenwicht.

Het lijkt erop dat het menselijk lichaam zich kan afstemmen op de elektromagnetische golven van Schumann-resonantie in de atmosfeer. Volgens modellen in de literatuur worden deze trillingen ontvangen en versterkt door verschillende nanostructuren in en rond de hersenen.

Dit maakt synchronisatie van hersengolven met de Schumann-resonantie mogelijk tijdens de perioden dat ze niet door de thalamische kernen worden aangestuurd. Door deze golfvormen via het perineurale systeem door het hele lichaam te geleiden, komen ze beschikbaar voor het hele lichaam en stimuleren ze het zelfherstel.

Als de vermoede correlatie tussen de Schumann-resonantie en zelfgenezing waar is, moet het in principe mogelijk zijn zelfgenezing te stimuleren door biofeedbeck-training van hersengolfsynchronisatie met de Schumann-resonantie.

Er wordt voorgesteld een biofeedbacksysteem te ontwikkelen voor de training van hersengolfsynchronisatie met de Schumann-resonantie, ter bevordering van zelfgenezing, als ondersteunend instrument op een breed terrein van de geneeskunde.

Scroll naar boven
Live uitzendingen!

We zijn NU Live!

Schumann Instituut Nederland en UFO meldpunt Anton Teuben claimt: 
“WIJ ZIJN HET NIEUWS”.
 

Uitzendtijden:
Ochtend: 10.30-12.00 uur
Middag: 14.30-16.30 uur
Avond: 19.30-21.00 uur

Zowel in de morgen- als de middaguitzending starten we met kort Universeel Nieuws en gaan we daarna in op de grote cover-ups t.a.v. vrije, natuurzuivere energie. En wat kunnen we al gebruiken? Gaten bij de polen en wat zit eronder? Buitenaards contact in Nederland en België en vanwaar komen ze? Klimaatverandering of natuurlijke cyclus? Wie zijn wij en waarom zijn de Schumann resonantie en de juiste afbeelding van de mens uit het vakgebied gehaald van het Universitaire Onderwijs? Dit bespreken we met o.a. Sjaak Bruisten, Frank Bonte en het Schumann team die de presentaties en cursussen verzorgen.

Vanavond alsnog Geert Huinink over klanken & frequenties. Jullie hebben gisteren en eergisteren al van zijn muziek kunnen genieten dus wees erbij!!
En dan Reinoud Eleveld over zijn Vallei Cursus, waarmee hij anderen leert om je eigen energie in en door je lijf te kunnen sturen.
Daarna onze conclusies van de afgelopen goed bezochte Live Week en de afsluiting daarvan.

Entree is gratis. Meekijken kan via deze Zoom link: https://zoom.us/j/91471126941
Ben jij er ook bij?